Villkor & Info

Allmänna villkor

Här kan du läsa våra villkor som gäller de tränings- och kosttjänster som vid var tid erbjuds klienter hos oss på Private Training Online (www.privatetrainingonline.se) nedan kallat PTO.
Private Training Online
Förrådsvägen 9, 181 41 Lidingö
org: 9108224453
Kontakt: info@privatetrainingonline.se alternativt kontaktformulär.

Avgifter och betalningsvillkor

Vid köp av personlig träning online så betalas ingen månadsavgift. Det tillkommer heller inga extra kostnader utöver summan som du ser att vår tjänst kostar vid aktuell tid. Du kan vid registrering välja att betala med faktura eller delbetala ditt belopp upp till 12 månader.

Prisändringar vid kampanjer

Private Training Online förbehåller sig rätten att ändra priserna för pt-online vid exempelvis kampanjer eller rea. Vid prisändring ska Private Training Onlines medlemmar informeras via app, e-post eller liknande.

Avsluta sitt medlemskap

  • Vid uppsägning av medlemskap ombedes medlemmen att kontakta sin PT eller PTO’s support. [klicka här för att kontakta oss]. Du kan även kontakta oss via klientverktyget och avsluta ditt medlemskap. Private Training Online tillämpar ingen bindningstid eller uppsägningstid.

Vi skyddar dina personuppgifter

  • Uppgifter om Private Training Onlines medlemmar behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
  • Medlemmen kan när som helst till Private Training Online anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter.

Tillgänglighet och drift – Dygnet runt 7 dagar i veckan

  • Private Training Onlines tjänster ska normalt vara tillgängliga för medlemmarna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Tillfälliga störningar kan förekomma som vid alla digitala tjänster. Detta förebyggs alltid och hålls till ett minimum. Vid längre störningar kompenseras alltid medlemmen med extra pt-tid.
  • Private Training Online har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Private Training Online ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på sådant sätt att störningarna begränsas.

Immateriella rättigheter

  • Det inte under några som helst omständigheter är tillåtet att kopiera, duplicera, överföra eller sälja information från Private Training Online. Det är ej heller tillåtet att vidarebefordra text, bilder eller filmer utan Private Training Online skriftliga godkännande. Upphovsrättsintrång beivras.

Ändringar, uppgraderingar och utveckling av tjänst

  • Private Training Online avser att fortlöpande utveckla Private Training Online’s tjänster. Private Training Online förbehåller sig därför rätten att ändra tjänsternas utformning, tekniska specifikationer, system och övriga funktioner stegvis till det bättre.

Tvist

  • Ifall tvist uppstår mellan klient och Private Training Online ska parterna i första hand försöka komma överens. Vid situationer då parterna inte kan enas kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten är lämplig för nämndens prövning. Både medlemmen och Private Training Online äger dock alltid rätten att begära att den uppkomna tvisten prövas av allmän domstol.

Fysiska produkter (butik) – Villkor & info

För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen.
Du kan läsa mer detaljerat om dina rättigheter som konsument hos Konsumentverket.

PRISER

Priserna på våra varor och tjänster anges i svenska kronor. Våra priser visas alltid för som privatperson inklusive moms.
Eventuell faktureringsavgift visas alltid inklusive moms. Momsen visas även i kronor innan du bekräftar ordern. Momsen är 25%, 12% samt 6%.

Fraktkostnad tillkommer alla beställningar. Vår fraktkostnad är en fast kostnad på 49 kr, dvs du behöver aldrig betala mer än 49 kr i frakt.
Fraktkostnaden läggs till i totalkostnaden innan du bekräftar din beställning

KUND-/PERSONUPPGIFTER

För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-mejladress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och vi kan inte meddela dig om kända leveransförseningar eller om någon del av din beställning ej kan levereras.

De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till att Private Training Online ska fungera så bra som möjligt. Uppgifterna förs aldrig vidare till någon tredje part.

INGET LÄGSTA ORDERVÄRDE

Vi tillämpar inget lägsta ordervärde.

FRAKTKOSTNAD

Vi använder en fast fraktkostnad på 39 kr vid köp av produkter.
Denna fraktkostnad är oberoende av vikt eller storlek på ditt paket. Vi tar aldrig ut mer än 39 kr i fraktavgift!

LEVERANSTIDER

Alla beställningar levereras inom 2-7 arbetsdagar.
Längre leveranstider än angivet kan förekomma under perioder då vi har hög belastning p g a hög orderingång, lagerslut, förseningar från tillverkaren mm.
Till vissa delar av Norrland och till Gotland levererar Posten med en dags fördröjning, denna är inte inräknad i den beräknade leveranstid vi anger på hemsidan.

LEVERANSMETOD

Din beställning skickas som A-brev, Postpaket, DPD Företagspaket 16.00 eller med DHL/Schenker eller annan speditör beroende på vikt och storlek. Om varorna skickas som paket eller rekommenderat brev får försändelsen ett kollinummer som används för att visa var paketet befinner sig i posthanteringen. Du kan spåra paket på Postens hemsida.

AVGIFT FÖR OUTLÖSTA PAKET

Vid outlösta paket debiterar vi en avgift om 195 kr (inkl moms) för att täcka de avgifter som uppkommer i samband med att paketet går i retur till oss.

TRANSPORTSKADADE VAROR

Om en vara skadas under transporten, skall skadan anmälas omgående till speditören (Posten, Schenker, DHL eller liknande).
Du kontaktar även oss för reklamation då vi ansvarar för att leveranserna kommer fram till dig välbehållna.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss omgående. Vi skickar dig en ny vara utan någon extra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig. Kan vi inte ersätta dig med en ny vara gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta varan i retur. För retur av defekta varor skickar vi en fraktsedel med betalt porto.
Bra att veta är även att du har som privatkonsument tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara.
Vid reklamation skall kund kontakta Private Training Online och för att förenkla hanteringen av reklamationen uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.

ÅNGERRÄTT & RETURER

Privatkonsument har, enligt DAL, rätt att ångra köpet inom 14 dagar. De 14 dagarnas ångerrätt påbörjas först när du mottagit din vara. Du måste ha skickat ditt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen löpt ut. Hela beloppet inklusive eventuell fraktkostnad (frakten till konsument) återbetalas vid utnyttjande av ångerrätt
För att som privatkonsument använda ångerrätten skall du kontakta Private Training Online. Återbetalning sker så fort vi fått tillbaka varan och returen är godkänd (senast 14 dagar efter vi mottagit varan i retur).

Vid retur står du som kund för returkostnaden. Om inte det framgått som erbjudande att det tillfälligt erbjuds fria returer.

För att nyttja din ångerrätt via konsumentverkets standardformulär (frivilligt): Klicka här för att komma till konsumentverkets standardformulär.

FORCE MAJEUR

Händelse utanför Private Training Onlines kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Private Training Online befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer alternativt organisationsnummer.
Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år.
Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Private Training Online överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning så skickas det först ut en påminnelse för att sedan överlämnas till inkasso.

Email
Share
Tweet
Share
+1