Viktminskningsprogram anpassat efter just dig

Med tillgång till din egna personliga tränare, unikt anpassade tränings- och kostupplägg samt regelbundna uppföljningar så kommer du att med större sannolikhet uppnå ditt viktmål.

 • Tillgång till din egna personliga tränare
 • Detaljerade uppföljningar varje månad
 • Videoinstruktioner till samtliga övningar
 • Ovärderlig träningshjälp i vår klientapp.
 • Registrering av kroppsmått direkt i appen.
 • Incheckning av träningspass med vikter, reps och feedback.

Träningsprogram x 3

Som klient i vårt viktminskningsprogram så får du totalt tre olika träningsprogram.

Du får ett nytt träningsprogram varje månad. Det nya träningsprogrammet görs för en fortsatt utveckling samt anpassat efter de samtal och uppföljningar vi haft med dig utmed månaden.

Jag vill gå med i viktminskningsprogrammet!

DETTA FÅR DU SOM KLIENT I VIKTMINSKNINGSPROGRAMMET:

 • Träningskalender med god överblick över din träningsplanering.
 • Kostupplägg som är enkelt att följa
 • Progressionsanalyser varje månad av styrkeutveckling och kroppsmått
 • Nytt träningsprogram varje månad anpassat efter ditt mål och din utveckling
 • Nytt kostschema varje månad anpassad efter din nya vikt och träningsprogram.

Om vårt program för viktnedgång:


Vår tjänst för viktnedgång är framtaget för att skapa bästa möjliga resultat i form av en högkvalitativ viktminskning där största mängden av viktminskningen kommer från kroppsfettet.

Du har tillgång till din egna pt online som finns tillhands för att svara på frågor kring din viktnedgång, träning, kost och utveckling.
Din PT håller även i detaljerade uppföljningar med dig varje månad som sedan ligger till grund för hur de nya tränings- och kostuppläggen som du får var 4 e vecka

Ett perfekt kostupplägg

I takt med att din vikt minskar så behöver vi även sänka ditt dagsintag.

Detta för att säkerställa så att du hela tiden håller ett tillräckligt stort kaloriunderskott för att din viktminskning ska fortsätta i ett bra tempo.

Vi ser till att din kost är anpassad efter din träning, aktivitetsnivå och förändrade vikt genom att sätta ihop nytt kostschema åt dig varje månad.

viktminskningsprogram kostplanering

Träningsprogram anpassat efter just dig för optimal viktnedgång

Vi anpassar ditt träningsschema i viktminskningsprogrammet unikt efter just dig.

Vi lyssnar till dina önskemål, ser över dina erfarenheter, eventuellt skador och självklart vad du har för mål med din träning och kost.

Efter två arbetsdagar så har du ditt första träningsprogram färdigt:

Du följer varje träningsprogram i 4-5 veckor innan du får ett helt nytt träningsprogram som på nytt anpassas efter just dig men nu även efter din utveckling den senaste månaden.

Vi avläser din utveckling bland annat genom de detaljerade uppföljningar som vi håller tillsammans med dig en gång per månad.

Jag vill gå med i viktminskningsprogrammet!