Har kosten en påverkan på mitt välmående och min mentala hälsa?

Ja det har den faktiskt, ledande akademiker har nyligen publicerat en studie i The Lancet Psychiatry där de har bekräftat sambandet mellan en dålig kosthållning och en dålig mental hälsa.

Sarris från University of Melbourne och som även är en del av den internationella föreningen ISNPR som utför forskningar på kost och mental hälsa menar att kosten är lika viktig för den mentala hälsan som den är för den fysiska hälsan.

”Under de senaste åren har starka samband kunnat kopplas ihop mellan kostens kvalité och det mentala välmåendet. Vi har gjort studier som har ökat vår förståelse för vilken roll kosten spelar på vår mentala hälsa” sa Jermode Sarris.

Forskare har funnit att en hälsosam kosthållning tillsammans med kosttillskott också har en påverkan på det mentala välmåendet. Tillexempel, studier visar att en variation i kosten har en klar länk till hjärnans hälsa, exempelvis med omega-3, b vitaminer, b12, zink, magnesium, vitamin d, aminosyror och många fler.

En annan studie som gjordes under 2014 visade även en stark koppling mellan en ohälsosam kosthållning och en dålig mental hälsa hos barn och tonåringar. Vilket bygger grunden för depression och sociala störningar.

”Det är dags för läkare att överväga dieter och hälsokost som en del av behandlingsprogrammet vid hantering av mental ohälsa” Sade Sarris.

Källa: University of Melbourne

Email
Share
Tweet
Share
+1