Joakim fick hjälp till Athletic Fitness
Linda satte nya personbästa