Repsmax (RM) | Vad innebär RM?

Repetitionsmaximum, förkortat RM är en förteckning för att räkna hur stark du är i en särskild övning.

Repetitionsmax (RM)

  • 1 RM
  • 3 RM
  • 5 RM

1 RM = Den vikt du klarar att lyfta maximalt en gång.

3 RM  = Den vikt du klarar att lyfta maximalt tre gånger.

5 RM = Den vikt du klarar att lyfta maximalt 5 gånger.

”Träna med 60-80% av 1 RM”?

Detta innebär att du tränar med en vikt som är 60-80% av hur mycket du klarar att lyfta maximalt en gång i angiven övning.

Klarar du exempelvis 50 kg knäböj, och ska träna med 70% av 1 RM innebär detta att du tar bort 30% och tränar således på 35 kg.

FLER BRA TRÄNINGSMETODER